Waarom zijn wij anders?

Kernpunten van PIT

 

PIT gaat voor die gewenste verandering in de bestuurscultuur! 

PIT is opgericht in september 2019 vanuit de overtuiging dat de bestaande bestuurscultuur binnen een  gemeenteraad en college achterhaald en ouderwets is. De gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging, is in onze ogen de baas en niet het college! De afstand tussen inwoners en bestuurders alsmede het wantrouwen is nog nooit zo groot geweest. Een goede en transparante communicatie op basis van inhoud is volgens ons dé start en dit begint allereerst in je eigen partij. Pas als je respectvol met je eigen team omgaat, is eerlijke en open communicatie met anderen mogelijk. Werk met talenten, waardeer de sterke kanten van je partners en pas dan kun je er uit halen voor Sittard-Geleen wat er in zit. PIT gaat voor die aanpak en opzet. PIT is een nieuwe partij met nog nieuwe onbekende enthousiaste mensen die geen rechtstreekse link hebben met de huidige gemeenteraad en/of het college. Een perfect uitgangspunt om te werken aan die gewenste verandering in de bestuurscultuur, want we maken immers geen deel uit het oude, huidige systeem. Het principe “de slager keurt zijn eigen vlees” m.b.t. vernieuwing in de bestuurscultuur is bij PIT zeker niet aan de orde. 

PIT wil een zeer kritische blik en andere aanpak bij het uitgeven van gelden aan overheadkosten. Die moeten en kunnen omlaag vinden wij. Met als gevolg dat je geld overhoudt dat wel op de juiste wijze aan de inwoners besteed kan worden!

PIT gaat voor “beter goed gejat dan slecht bedacht”

Waarom moet een briljant idee altijd uit je eigen koker komen? Er zijn zoveel goede ideeën en initiatieven om ons heen, doe daar iets mee! Dat betekent dat waar de gemeente ophoudt, PIT verder zal kijken. We gaan op zoek naar succesverhalen in andere gemeenten, zowel nationaal als internationaal, voor diverse zaken waar wij als gemeente mee te maken hebben. Zij kunnen uit ervaring vertellen waar de valkuilen en kansen liggen. Daar kunnen we van leren en dat scheelt tijd en veel geld. Geld dat we aan andere zaken kunnen uitgeven en waar de inwoners van kunnen profiteren. Een win-win situatie lijkt ons!

PIT is er voor de hele gemeente met oog voor de karakteristieke elementen van elke kern en wijk. 

Sinds 2001 zijn we een gefuseerde gemeente en daar is niet iedereen even gelukkig mee. PIT is echter van mening dat we het samen moeten doen en dat betekent geven EN nemen. Blijven hangen in het verleden lijkt ons geen goede zaak voor de ontwikkeling en vooruitgang van Sittard-Geleen. Dit betekent echter niet dat wij daarmee geen oog meer hebben voor de afzonderlijke kernen en wijken waar onze gemeente door wordt gevormd. Net als in een samengesteld gezin dien je oog te houden voor elke kern/wijk en het kenmerkende dat daar bij hoort. Dat je  naar buiten treedt als één gemeente betekent zeker niet dat er geen aandacht is voor een  afzonderlijke kern of wijk. Die individuele aandacht maakt juist dat je als een gezonde gemeente kunt blijven functioneren.

PIT wil af van het verwachtingspatroon dat als één kern iets krijgt, dit automatisch betekent dat een ander dit ook zou moeten krijgen.

Het valt PIT op dat er een verwachtingspatroon heerst in onze gemeente dat bij een investering in de ene kern/wijk, een ander dat ook zou moeten krijgen. Iets geven aan een kern / wijk alleen “omdat een andere kern / wijk het ook krijgt“ is een onjuiste en onbetaalbare gedachte! PIT is voor het kritisch blijven kijken en beredeneren van de uitgaven zonder de emotie de overhand te laten hebben. Financieel beleid voeren op basis van emoties is nu eenmaal niet verstandig.

PIT gaat absoluut voor duurzaamheid maar wel op een betaalbare wijze voor haar inwoners, bedrijven en verenigingen

PIT gaat voor verantwoordelijkheid nemen en zeker op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk blijft daarbij wel dat het een betaalbare zaak blijft voor  de inwoners, bedrijven en verenigingen. Er is veel aanbod van mogelijke initiatieven en dat maakt dat vaak niet overzichtelijk is wat nu een goede ontwikkeling zou zijn. Dat zorgt voor onduidelijkheid in plannen en in kosten. Zie hiervoor bijvoorbeeld de gang van zaken rond het Groene Net. Kijk bij andere gemeenten en leer van hen, ook weer hier. Het halve werk zit volgens PIT in de juiste voorbereiding. Gesprekken met ervaringsdeskundigen zijn daar in onze ogen onmisbaar bij!
Maud Schenk-Hermans, voorzitter PIT

Wat houdt ons bezig?

De visie en uitgangspunten van P!T  15 augustus 2020


P!T is de nieuwe lokale partij van de gemeente Sittard-Geleen, opgericht in september 2019 door Maud Schenk-Hermans.

P!T is in 1e instantie opgericht vanwege de overtuiging dat het huidige bestuursproces en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan, niet meer van deze tijd is. Samenwerken zou het credo moeten zijn, in het belang van onze gemeente. Kijken naar wat verbindt telt meer dan kijken naar wat ons scheidt. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk valt dit vaak toch anders uit. 

Daarnaast is ook ons streven om ervoor te zorgen dat wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor alle inwoners van Sittard-Geleen als ook haar bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk is. P!T heeft het voordeel dat zij zich niet hoeft te schikken naar wensen en voorwaarden van een overkoepelende landelijke partij. Doordat we onafhankelijk zijn, is het voor P!T een stuk gemakkelijker om het maatwerk te bespreken dat onze gemeente nodig heeft.

P!T richt zich niet uitsluitend op links of op rechts, maar opereert vanuit het midden. Daarbij ligt ons accent telkens weer op daar waar het omdraait: het belang van Sittard-Geleen. De teamleden van P!T hebben elk op hun eigen manier een band met de gemeente. Vandaar dat we dan ook kunnen stellen dat P!T een partij is van inwoners van Sittard-Geleen, voor de inwoners van Sittard-Geleen. Ongeacht leeftijd, huidskleur, geslacht, etnische afkomst of religie. Wie het beste voor heeft met onze gemeente, vindt bij P!T altijd een luisterend oor en is altijd welkom!

  • We zijn een lokale partij die het beste met de gemeente voor heeft.
  • Een partij, die vindt dat iedereen deel moet ( kunnen) nemen aan onze samenleving en waar langs de kant staan ( een uitzondering daargelaten) niet aan de orde moet zijn. 
  • Een partij die kijkt naar Sittard-Geleen als geheel, maar zeker ook alle stadsdelen en haar inwoners in beeld heeft. Een partij die samenwerking en dus over partijgrenzen heen kijken erg belangrijk vindt!
  • En een partij die transparant is en ook nee durft te verkopen, zowel in als buiten campagnetijd.


Namens team PIT,

Maud Schenk-Hermans
voorzitter